Antwoord

De antistoffentest meet op basis van bloedonderzoek of er antistoffen tegen het nieuwe coronavirus (COVID-19) in je bloed zitten. Met de testresultaten weet je niet alleen of je besmet bent geweest en antistoffen hebt tegen COVID-19, je draagt ook bij aan de opbouw van wetenschappelijke kennis over COVID-19 en de verspreiding van het virus in Nederland. Beter werkt hiervoor samen met het RIVM.

Antwoord

Het basis mechanisme achter de menselijke afweer of COVID-19 immuniteit in het bijzonder bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste de aanwezigheid van voldoende neutraliserende (IgG) antistoffen tegen COVID-19. Ten tweede geactiveerde geheugencellen (memory T-cellen en B-cellen) die, ondanks eventuele afname van antistoffen in de tijd, in staat zijn om bij een nieuwe confrontatie met het virus snel en effectief de specifieke afweer te kunnen herstellen. Als je reeds COVID-19 hebt doorgemaakt en er een stevig meetbare immuunrespons is, is de verwachting dat je een natuurlijke bescherming hebt om de ziekte niet nogmaals op te lopen. Wereldwijd is er bij een kleine groep mensen een tweede maal een coronavirusinfectie vastgesteld, terwijl er inmiddels meer dan 50 miljoen mensen geïnfecteerd zijn geweest over een periode van bijna een jaar. Kortom de kans op herinfectie is, gezien de huidige kennis, verwaarloosbaar klein. Het is nog onbekend hoe lang je beschermd bent tegen het virus.

Antwoord

Het basis mechanisme achter de menselijke afweer of COVID-19 immuniteit in het bijzonder bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste de aanwezigheid van voldoende neutraliserende (IgG) antistoffen tegen COVID-19. Ten tweede geactiveerde geheugencellen (memory T-cellen en B-cellen) die, ondanks eventuele afname van antistoffen in de tijd, in staat zijn om bij een nieuwe confrontatie met het virus snel en effectief de specifieke afweer te kunnen herstellen. Als je reeds COVID-19 hebt doorgemaakt en er een stevig meetbare immuunrespons is, is de verwachting dat je een natuurlijke bescherming hebt om de ziekte niet nogmaals op te lopen. Wereldwijd is er bij een kleine groep mensen een tweede maal een coronavirusinfectie vastgesteld, terwijl er inmiddels meer dan 50 miljoen mensen geïnfecteerd zijn geweest over een periode van bijna een jaar. Kortom de kans op herinfectie is, gezien de huidige kennis, verwaarloosbaar klein. Als je voldoende aantoonbare COVID-19 antistoffen in je bloed hebt is er sprake van natuurlijke bescherming. De urgentie van een vaccinatie tegen COVID-19 is in dat geval minder hoog. Omdat we nog niet weten hoe lang de natuurlijke bescherming aanhoudt lijkt een uiteindelijke vaccinatie tegen COVID-19 wel zinvol.

Antwoord

Ja, de betrouwbaarheid van de test is hoog. Beter maakt gebruik van de antistoffentest van Abbott, een internationale producent van diagnostische testen. Wereldwijd zijn er al meer dan 10 miljoen van deze testen uitgevoerd. De test heeft een sensitiviteit van 100% en een specificiteit van 99,6% (≥14 dagen na start klachten). De test voldoet aan de criteria van de Task Force Serologie, die in opdracht van het RIVM is opgesteld.. Als er voldoende antistoffen aanwezig zijn en je geen klachten meer hebt, kan geconcludeerd worden dat je COVID-19 hebt doorgemaakt en niet meer besmettelijk bent. Op dit moment wordt nog onderzocht of het hebben van antistoffen (en de hoeveelheid daarvan), daadwerkelijk betekent dat je het virus niet meer kan krijgen en er niet meer ziek van kan worden.

Antwoord

Het RIVM is terughoudend bij het zelfstandig ondergaan van testen, die niet voldoen aan vooraf opgestelde criteria. Beter begrijpt en steunt deze terughoudendheid. Mede omdat er nog onopgeloste vragen zijn rondom het nieuwe virus en de rol van antistoffen. Bijvoorbeeld hoe lang blijven antistoffen meetbaar in het bloed? Kan je als je antistoffen hebt COVID-19 nog een keer krijgen? Maakt de hoeveelheid antistoffen uit voor eventuele bescherming? Daarom werken wij voor de COVID-19 antistoffentest in studieverband samen met het RIVM. Vooraf vragen wij toestemming aan deelnemers om hun resultaten anoniem met het RIVM te mogen delen. De antistoffentest voldoet aan de criteria van de Task Force Serologie, die in opdracht van het RIVM is opgesteld.

Antwoord

Sinds 06/05/2021 zijn we overgegaan op een nieuwe COVID-19 antistoffentest van Abbott die gevoelig is voor het zogeheten ‘Spike-eiwit’. Deze antistoffentest is zowel gevoelig om COVID-19 antistoffen aan te tonen na een COVID-19 infectie als na COVID-19 vaccinatie.

Antwoord

Nadat je je persoonlijke profiel hebt aangemaakt vul je een korte vragenlijst in. Via de afsprakenplanner in het portaal maak je een afspraak voor bloedafname bij een fysieke locatie van Beter. Na bloedafname ontvang je binnen een aantal werkdagen een e-mail en sms, dat de uitslag voor je klaarstaat in je beveiligde en persoonlijke portaal. Tot 12 maanden na je deelname ontvang je van ons een update, als er nieuwe inzichten zijn die consequenties hebben voor je uitslag. Je ontvangt dan een notificatie en kun je de update van je rapport bekijken via jouw digitale portaal.

Antwoord

De test kost standaard € 49.50 (incl. BTW), deze betaal je met iDeal. Voor dit bedrag ontvang je toegang tot je beveiligde en persoonlijke portaal, waar jouw uitslag staat met toelichting. Als je de test van je werkgever krijgt aangeboden, ontvang je mogelijk korting. Als je bent ingelogd op het portaal, voordat je besluit tot aankoop, zie je wat de test voor jou kost.

Antwoord

Een afspraak voor bloedafname duurt 10 minuten. Via de agendaplanner op het portaal maak je een afspraak op een locatie, datum en tijdstip naar keuze. Onze locaties zijn: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Breda, Heerlen, Groningen (alleen op woensdagen), Zwolle en Velp.

Antwoord

Druk op de knop deelnemen dan kun je je direct aanmelden. Denk je dat je misschien via je werkgever korting ontvangt op de test dan kun je een mail sturen naar covid@beter.com.

Antwoord

Die is goed geregeld. Jouw antwoorden en uitslagen zijn alleen te bekijken door jou en de professional van Beter. De gegevens van de onderzoeken zijn vertrouwelijk en worden NOOIT verstrekt aan zorgverzekeraars of werkgevers. Hiermee borgen we de wet en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (AVG/GDPR). In de online vragenlijst van de COVID-19 antistoffentest vragen we jou of wij je resultaten geanonimiseerd mogen delen met het RIVM voor de opbouw van wetenschappelijke kennis over COVID-19 en de verspreiding van het virus in Nederland. Dat gebeurt dus alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Antwoord

Deelname aan de COVID-19 antistoffentest is vrijwillig. Voordat je start vragen we je akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Je bent dus niets verplicht. Stem je er mee in, dan geef je akkoord om je gegevens op te slaan en (elektronisch) uit te wisselen met het RIVM. De bewaartermijn van de gegevens is tenminste twintig jaar. Je hebt altijd het recht je gegevens in te zien. Daarnaast kun je eisen dat eventuele feitelijke onjuistheden gecorrigeerd worden. Tot slot heb je op elk moment het recht om vernietiging van je dossier te eisen.

Antwoord

De COVID-19 antistoffentest is NIET bedoeld als je nu ziek bent of klachten hebt. Uitgangspunt voor een veilige bloedafname op locatie is dat je GEEN klachten hebt. Blijf dus thuis als jij (of een huisgenoot) nu of de afgelopen 14 dagen klachten hebt.

Antwoord

De gevoeligheid van een test wordt uitgedrukt in de sensitiviteit en de specificiteit van een test. De sensitiviteit is het percentage terecht positieve uitslagen onder de zieke personen. De specificiteit is het percentage terecht negatieve testuitslagen onder de niet-zieke personen. Hoe hoger het percentage hoe betrouwbaarder de test. De antistoffentest van Abbott (ARCHITECT SARS-CoV-2 IgG) heeft een sensitiviteit van 100% en een specificiteit van 99,6% (≥14 dagen na start klachten).

Antwoord

Je moet minimaal 18 jaar zijn voor deelname aan de test.

Antwoord

Ja, als je zwanger bent kun je deelnemen aan de test. Voor meer informatie over zwangerschap en COVID-19 verwijzen we je door naar https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap.

Antwoord

Als je 24 uur geen gezondheidsklachten hebt gehad en antistoffen in je bloed hebt, ben je genezen. Je kunt dan niemand meer besmetten.

Antwoord

Als je geen aantoonbare antistoffen voor COVID-19 hebt, ben je waarschijnlijk nog niet besmet geweest met COVID-19. Houd er rekening mee dat je alsnog met COVID-19 besmet kunt raken.

Antwoord

COVID-19 is een nieuw ziektebeeld. In Nederland sinds februari 2020. De eerste lange termijn studies tonen aan dat na een initiële immuunrespons vooral de IgM antistoffen respons relatief snel daalt. De daling van de IgG antistoffen (dit zijn de antistoffen waar wij naar kijken) is daarentegen na vele maanden minder indrukwekkend en biologisch twijfelachtig relevant. Als het al zo zou zijn dat de antistoffen na een COVID-19 infectie significant zouden dalen, dan zijn er ook nog de geheugencellen (memory T-cellen en B-cellen) die bij een eventuele nieuwe confrontatie met het virus snel en effectief de specifieke afweer weer kunnen herstellen. Hoe lang dit effect aanhoudt is nog niet precies bekend. Mede om die reden werken wij samen met het RIVM om tot deze inzichten te komen en waar nodig nieuwe inzichten met deelnemers te delen.

Antwoord

De COVID-19 antistoffentest die wij aanbieden, meet of er antistoffen tegen het nieuwe coronavirus (COVID-19) in je bloed zitten. Met de testresultaten weet je of besmet bent geweest en antistoffen hebt tegen COVID-19. Het test dus NIET of je op dit moment corona hebt. Als je wilt weten of je NU corona hebt, moet je een PCR test (via neusslijmvlies) doen. Hiervoor kun je een afspraak maken via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen Voor vliegtuigmaatschappijen die om een gezondheidsverklaring vragen verwijzen we je naar de gezondheidsverklaring reizigers van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/20/gezondheidsverklaring-reizigers-nederlands

Antwoord

Het afweermechanisme van je lichaam wordt gezond en sterk als je iedere dag aandacht geeft aan een gezonde leefstijl. Een sterk immuunsysteem verlaagt de kans op ziekte. De 6 beste manieren om je immuunsysteem te versterken zijn:

 • Voldoende beweging
 • Goede voeding
 • Voldoende slaap
 • Voldoende ontspanning
 • Matig met alcohol
 • Niet roken
Antwoord

Sanquin Bloedbank, meerdere ziekenhuizen en het RIVM onderzoeken samen of antistoffen van ex-COVID-19 patiënten tegen corona ingezet kunnen worden. Inmiddels is er op basis van antistoffen, terug te vinden in het bloedplasma van donoren, een medicijn ontwikkeld dat preventief ingezet kan worden ter bescherming van kwetsbare groepen mensen. Als je COVID-19 antistoffen hebt, kom je in aanmerking om je antistoffen te doneren en kun je bijdragen aan deze innovatieve behandeling. Je kunt je aanmelden als plasmadonor via https://www.sanquin.nl/donortest/coronahulp

Antwoord
 • Vaak je handen wassen
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Vermijd drukte
Antwoord

Recente studies laten zien dat bij een deel van de mensen die COVID-19 gehad hebben, na een aantal maanden weinig of geen aantoonbare antilichamen meer aanwezig hebben in het bloed. Bij mensen met ernstige klachten loopt de hoeveelheid antistoffen aanzienlijk minder terug. Wat de praktische consequentie hiervan is weten we nog niet. Vanuit de klassieke immunologie weten we wel dat, ondanks dat er door afname van antistoffen weinig of geen antistoffen meer aantoonbaar zijn in het bloed, de zogeheten geheugencellen bij een eventuele tweede besmetting weer snel en veel antistoffen kunnen aanmaken waardoor de ziekte milder of zelfs zonder klachten verloopt. Of dit mechanisme voor COVID-19 ook zo functioneert zal nog aangetoond moeten worden.